Aktiv lytting

Det perfekte hørselvernet er det du bruker hele tiden. Med aktiv lytting har du alltid oversikt over omgivelsene dine, samtidig som du er beskyttet mot skadelig støy. Selv om du bruker hørselvern, får du med deg varselsignaler, og du kan kommunisere med andre i nærheten.

image

Hva er aktiv lytting?

I vårt arbeid for å beskytte hørselen din har vi gjort hørselvernene lettere, mer komfortable og ekstremt effektive. Men det gjenstod ett stort hinder – for mye beskyttelse! Før aktiv lytting måtte du velge mellom å risikere hørselen eller din fysiske sikkerhet i støyende og farlige miljøer. Vi måtte sørge for at advarselsrop, alarmer, signaler og støy som varsler overhengende fare, fortsatt kan høres selv om du bruker hørselvern. Det har vi oppnådd med vår aktive lyttefunksjon. Den lytter for å beskytte deg, og den forsterker enkelte lyder, mens skadelig støy over 82 dB blir blokkert.

Det innebygde elektroniske beskyttelsessystemet (EPS) sørger for at støy over 82 dB(A) ikke kommer frem til ørene dine.

EPS-funksjon

Denne grafen viser hvor effektivt EPS-systemet beskytter deg mot skadelig støy ved hjelp av den aktive lyttefunksjonen. Funksjonen er nivåavhengig. Det betyr at funksjonen for aktiv lytting enten forsterker eller demper lyden som gjengis gjennom høyttalerne basert på støynivået rundt hørselvernet. Grafen viser hvordan aktiv lytting forsterker svake lyder og EPS-systemet begrenser høye lyder til maksimalt 82 dB(A) ved hjelp av elektronikken.

Med sikkerheten i høysetet

Når du arbeider på farlige steder med høy aktivitet, må du kunne høre varselsignaler. Når du velger hørselvern med aktiv lyttefunksjon, kan du høre hva som skjer rundt deg – selv om du bruker hørselvernet. Denne funksjonen bruker følsomme mikrofoner, filtre og en ikke-lineær forsterker.

Kommunikasjon

Funksjonen aktiv lytting gjør det også enklere å kommunisere. Med mikrofoner i hver øreklokke og vår EPS-krets (elektronisk beskyttelsessystem) forsterkes lav tale, og skadelig støy over 82 dB blokkeres. Det betyr at risikoen for støyindusert hørselstap (NIHL) kan elimineres.

Når du bruker passivt hørselvern når du utsettes for støy ved 90 dBA, reduseres talegjenkjenningen fra 70 til 25 %. Med hørselvern med aktiv lytting reduseres ikke talegjenkjenningen i det hele tatt ved samme desibelnivå.

Vitenskapelige studier av talegjenkjenning i støy har vist at passivt hørselvern drastisk reduserer talegjenkjenningen. Det skyldes at hvis du bruker passivt hørselvern, tilpasser du stemmenivået automatisk ved hjelp av hørselen. Hvis hørselvernet som lytteren bruker, har stor demping av den støyen, vil stemmenivået senkes til et nivå som det er vanskelig for lytteren å høre.

Det sikreste alternativet for tydelig kommunikasjon i et støyende miljø er å bruke elektronisk hørselvern med tilstrekkelig demping, og med funksjonen aktiv lytting. Med denne funksjonen økes talegjenkjenningen enkelt til rundt 90 %. Du kan snakke på vanlig måte og få god lydkvalitet. Hvis du ofte kommuniserer over større avstander, anbefaler vi hørselvern med toveiskommunikasjon.

Konsekvensene av å ta av seg hørselvernet i miljøer med støy

Konsekvensene av å ta av seg hørselvernet i miljøer med støy

Risikoene ved å fjerne hørselvernet

Hvis du fjerner hørselvernet i så lite som ti minutter om dagen i støyende omgivelser, vil dempingen reduseres dramatisk. Dette gjelder spesielt ved høyere frekvenser der dempingen er optimal. Hvis hørselvernet fjernes i bare en kort periode i støyende miljø, øker lydenergien til øret raskt. Siden hørselvernet gir maksimal demping ved høyere frekvenser, vil støydosen påvirkes mest i dette området.

Les mer om risikoene knyttet til støy og hvordan du kan forebygge dem ved hjelp av hørselvern.