Ta vare på hørselvernet ditt

Å velge hørselvern av god kvalitet er en investering i helsen og livskvaliteten på jobb. Når du først har gjort den investeringen, er det viktig at du tar godt vare på utstyret. Med regelmessig vedlikehold oppnår du optimal komfort og best effekt fra hørselvernet.

image

Daglig kontroll

Hellberg har alt tilbehør og alle reservedeler du trenger for å vedlikeholde hørselvernet ditt. Før du tar på deg hørselvernet og begynner å arbeide, må du alltid utføre en visuell kontroll av produktet.

  • Produktet må kastes umiddelbart hvis det har sprekker eller har blitt skadet.
  • Øreklokkene, og spesielt putene, kan forringes under bruk og bør kontrolleres med jevne mellomrom for sprekkdannelser og lekkasje.
  • Forviss deg om at hørselvernet inspiseres regelmessig for riktig funksjon.
  • Produktet kan påvirkes negativt av visse kjemiske stoffer. Kontakt Hellberg for ytterligere informasjon om konkrete kjemikalier eller rengjøringsmidler.

Rengjøring og oppbevaring

Hørselvernet må alltid rengjøres etter bruk. Rengjør det med en myk klut, mild såpe og lunkent vann. Produktet må ikke senkes ned i vann! Forviss deg om at rengjøringsmiddelet du bruker, ikke irriterer huden. Hørselvernet skal oppbevares på et tørt og rent sted, for eksempel i den originale emballasjen. Hvis øreklokkene er fuktige, må du snu dem utover og fjerne skummet, slik at de kan tørke. Fjern batteriene hvis det er mulig.

Hygienesett

Øreputene i hørselvern fra Hellberg er festet med et praktisk klikk-system. Det gjør det enkelt å bytte putene regelmessig, slik at produktet holdes rent og hygienisk, og slik at det beholder ytelsen. Hygienesett, som finnes for alle hørselvern, består av et par myke øreputer, skumfôr (lyddempere) og en pute til hodebøylen. Hygienesett bør skiftes minst to ganger i året. Forviss deg om at du velger det riktige hygienesettet for hørselvernet.

Slik monterer du hygienesettet

  1. Fjern det gamle skummet, og monter det nye.
  2. Dra av den gamle øreputen.
  3. Sentrer den nye øreputen over hullet.
  4. Press med en finger langs utsiden av øreputen til den fester seg hele veien rundt.
  5. (Kun for modeller med hodebøyle) Fjern den gamle puten, og monter den nye.