Fakta om barns hørsel

Barn har et mer følsomt indre øre enn voksne, og ørekanalen hos barn og tenåringer er ikke fullt utviklet. Studier viser at det er høy sannsynlighet for at dette gjør dem mer følsomme for lyd, og at det er større risiko for at de får hørselsskader hvis de utsettes for skadelige lydnivåer.

image

Unge barns hodeskalle er veldig tynn, og støy kan forplantes via bein til det indre øret, der den kan forårsake hørselsskade. Derfor må man alltid ta spesielle hensyn når barn blir utsatt for støy, selv om de bruker hørselvern. Barn må ikke utsettes for overdreven støy. Det anbefales at øreklokker som brukes av barn, ikke brukes i mer enn 90 minutter uten pauser, og i maksimalt tre timer per dag.

image
image

Øreklokker skal bare brukes av barn som har fylt fem år. Ved denne alderen er beinstrukturen i barnets hode solid nok til at den ikke kan bli deformert. Yngre barn må aldri utsettes for potensielt skadelige lydnivåer. Øreklokkene skal plasseres av en voksen. Den voksne må kontrollere at øreklokkene brukes på riktig måte, og at barnet ikke tar dem av seg. Følg anvisningene og advarslene i bruksanvisningen for øreklokkene.

image

Unleash the full power

Med Hellberg SafetyHub-appen får du kontroll over dine tilkoblede Hellberg-produkter. Administrer funksjoner, tilpass innstillinger, gi hørselvernet en tydelig identitet og oppdater programvaren – direkte på mobiltelefonen.

Last ned