Risikoen for støy

Visste du at hørselstap er en av de hyppigst rapporterte yrkesskadene i verden? Mange utsettes for skadelige støynivåer i sitt daglige arbeid, og hørselstap er alltid permanent. Men det er enkelt å unngå! I denne guiden finner du ut hvorfor støy er skadelig og hvordan du kan beskytte deg mot faren.

image

Hørselstap

Støyindusert hørselstap er en akkumulert sykdom som øker ved hver overeksponering. Hørselen skades gradvis, vanligvis over mange år. Det gjør det vanskelig å avdekke på et tidlig stadium.

Når du eksponeres for støy, hovner cellene i øret opp og blir harde. Det kan føre til midlertidig hørselsforstyrrelse. Hvis eksponeringen vedvarer, vil cellene til slutt dø, noe som fører til permanent hørselstap. Langvarig eksponering for støy kan også føre til tinnitus og hyperakusis – følsomhet for enkelte lyder. Selv om denne skaden er fysisk, kan hørselstap også påvirke den mentale helsen. Problemer som ikke å kunne høre hva barnebarna sier, eller å føle seg begrenset i det sosiale livet, kan føre til depresjon og stress, som igjen kan føre til høyt blodtrykk.

Hvordan forårsaker støy hørselstap?

Her er en lite vitenskapelig, men lett forståelig forklaring: Se for deg at den totale støyeksponeringen som du trygt kan utsettes for i løpet av en dag, får plass i et vanlig drikkeglass. All støyen du utsettes for i løpet av dagen, er som vann som helles i glasset. Når du sover, forsvinner innholdet i glasset, og du starter med et tomt glass neste dag. Men hvis glasset har rent over, hjelper det ikke med en natts søvn for å bli kvitt vannet. Dagen etter er glasset allerede halvfullt når du starter på dagen. Hvis dette fortsetter over en lang periode, vil hørselsorganet etterhvert bli utmattet – og til slutt blir det skadet.

Hvis det imaginære glasset med vann fylles opp i løpet av arbeidsdagen, er det ikke plass til den støyen du utsettes for på fritiden. Ved å bruke hørselvern når du arbeider i støyende omgivelser reduserer du mengden vann i glasset, slik at du får en buffer mot overeksponering.

image

Når trenger jeg hørselvern?

Ifølge EUs støydirektiv, 2003/10/EF, skal hørselvern brukes hvis det gjennomsnittlige støynivået er 85 dB eller høyere, og det anbefales fra et gjennomsnittlig nivå på 80 dB. Men hos Hellberg anbefaler vi alltid å redusere støynivåene til maksimalt 75 dB. Dette skyldes at støyreduksjon kan påvirkes av en rekke eksterne faktorer.

Hvis du er usikker på støynivået, er en nyttig tommelfingerregel at hvis du må heve stemmen for å bli hørt når du står én meter fra noen andre, er støynivået sannsynligvis farlig.

Demping av støy ved hjelp av hørselvern kan reduseres som følge av feil passform, feil bruk og dårlig vedlikehold. Langt hår, skjegg og briller kan påvirke beskyttelsens passform. Jo større støyreduksjon, desto bedre beskyttet er hørselen. Men husk at for mye demping også kan være farlig, for eksempel hvis det fører til at du ikke hører varselsignaler. Derfor er det veldig viktig å velge riktig hørselvern basert på dine behov. Vår guide for produktvalg hjelper deg med å finne riktig hørselvern.

image

Ha på deg hørselvernet!

Det er fort gjort å ta av seg hørselvernet mens man arbeider i farlige støynivåer. Kanskje løfter du bare opp en øreklokke for å høre hva en kollega sier, eller kanskje tar du av deg hørselvernet for å svare på telefonen.

Dessverre kan selv kortvarig eksponering for høy lyd forårsake skader, til tross for lange perioder med tilstrekkelig beskyttelse. Hvis du fjerner eller bare løfter opp hørselvernet i under ti minutter hver dag, vil dempeeffekten reduseres dramatisk. Dette gjelder spesielt ved høyere frekvenser der dempingen er optimal. Hellberg tilbyr et stort utvalg av hørselvern med en rekke funksjoner, for eksempel aktiv lytting, Bluetooth og toveis kommunikasjon, for å sikre at hørselen er beskyttet til enhver tid. Velg riktig hørselvern for dine behov, slik at du slipper å ta dem av deg mens du er eksponert for farlig støy.

Fakta om lyd

  • Lyd er vibrasjoner som forårsaker trykk. Den måles i desibel (dB) og frekvens (Hz).
  • dB er en logaritmisk skala. For eksempel vil en økning på 3 dB doble lydtrykknivået. Forskjellen mellom 0 dB og 120 dB, som er grensen for smerter, er rundt 100 milliarder ganger.
  • En liten økning i dB representerer en enorm økning i risikoen for støyeksponering.
  • Frekvens er antall svingninger per sekund. Det menneskelige øret kan høre frekvenser mellom 20 og 20 000 Hz.
  • De vanligste lydene, for eksempel av tale, ligger i det mellom- og høyfrekvente området (500–4000 Hz). Det er her hørselen er best, men også her hørselen er mest sensitiv for overeksponering.