Guide for å velge hørselvern

For optimal sikkerhet og egenskaper er det viktig å velge hørselvernet som passer best til dine behov. Hvor du arbeider og støynivået i arbeidsmiljøet er de viktigste faktorene. Du må finne ut hvilke støynivåer du blir utsatt for, og om du må være oppmerksom på andre lyder, for eksempel varselsignaler.

image

Hvis du bruker hjelm eller annet hodeplagg, vil det påvirke valget. Funksjoner som Bluetooth og aktiv lytting kan forbedre både effektiviteten og trivselen på jobb.

Bestemme støynivået

For å få optimal beskyttelse må du finne ut hvilke støynivå du utsettes for. For enkelte maskiner og elektroverktøy kan du finne dB-nivåene i bruksanvisningen eller på en etikett på maskinen. Hvis du for eksempel bruker en motorsag med nivå 105 dB (A), skal anbefalt nivå under øreklokken være rundt 75 dB (A). Det betyr at du trenger hørselvern som demper rundt SNR 30 dB.

image

Typer hørselvern

Hellberg tilbyr hørselvern av fire forskjellige typer. Vanlig hørselvern med hodebøyle er det mest populære alternativet. Hvis du skal kombinere hørselvernet med hjelm, bør du velge den hjelmmonterte typen. Husk å kontrollere at hjelmen din er godkjent sammen med valgt hørselvern.

Hvis det er viktig med fleksibilitet, kan hørselvern med nakkebøyle eller sammenleggbart hørselvern være det riktige valget. Hørselvern med nakkebøyle kan brukes med støtcaps, hatter for solbeskyttelse eller hjelmer uten festespor.

Elektroniske funksjoner

Enkelte ganger trenger du bare passivt hørselvern. Men hvis hørselvernet skal brukes over tid, vil funksjoner som Bluetooth og AM/FM-radio gjøre arbeidsdagen mye mer komfortable, effektive og morsomme.

Enkelte miljøer stiller strengere krav til beskyttelsen. Hvis det er viktig å høre varselsignaler eller å kunne kommunisere med andre i støyende miljøer, anbefaler vi at du velger elektronisk hørselvern med funksjonen aktiv lytting samt toveis kommunikasjon, hvis du trenger det. Hørselvern med nivåavhengig aktiv lytting lar deg være oppmerksom i situasjonen, samtidig som de beskytter mot plutselig eller midlertidig skadelig støy. I disse tilfellene er det også svært nyttig med en støyreduserende mikrofon.

Anbefalt demping i hørselvern

Anbefalt demping i hørselvern

Slik velger du beskyttelsesnivå

For at du og hørselen din skal få optimal beskyttelse, må du velge et beskyttelsesnivå som verken er for høyt eller for lavt. Denne sjekklisten gjør det enklere å velge:

Når bør du vurdere lavere beskyttelsesnivå?

  • Hvis eksponeringstiden er kortere enn fire timer. Beskyttelsesnivået er basert på støyeksponering gjennom en arbeidsdag på åtte timer. Hvis eksponeringen er kortere, bør du vurdere å velge lavere beskyttelsesnivå.
  • Du trenger å høre viktig informasjon (fra kolleger, varselsignaler og lignende). Vurder å velge lavere beskyttelsesnivå, eller bruk nivåavhengig hørselvern.
  • Hvis du har hørselstap. Med hørselstap mener vi at du allerede har problemer med å forstå tale i støyende miljøer. Hvis du velger hørselvern med den høyeste dempingen, kan det bli enda vanskeligere å kommunisere eller høre varselsignaler.

Når bør du vurdere høyere beskyttelsesnivå?

  • Hvis støynivået hovedsakelig består av lavfrekvent støy, siden det er vanskeligere å blokkere lavfrekvent støy.
  • Hvis du skal bruke annen beskyttelse på hodet, for eksempel vernebriller eller ansiktsmaske. Når hørselvern kombineres med denne typen utstyr, må du kontrollere at egenskapene ikke reduseres.
  • Hvis det er andre støykilder i nærheten.
  • Hvis du er usikker, må du be om ytterligere råd og veiledning eller velge hørselvern med litt høyere beskyttelsesnivå.