Vår forretningspolicy

Hellberg Safety skal med riktig kvalitetsnivå og kontinuerlige forbedringer oppfattes som den mest attraktive samarbeidspartneren som tilbyr hørselsvern, hodebeskyttelse, øyevern og visirløsninger for profesjonelle brukere.

image

Markedet og andre interessenter skal verdsette oss ut fra våre kjerneverdier og dermed velge oss over enhver annen leverandør eller aktør i markedet. Våre kjerneverdier skal føre til at vi blir sett på som profesjonelle gjennom å være innovative, tilby høy produktkvalitet og utmerket service til våre kunder.

Vi har og vil opprettholde en bred kompetanse innen forretningsområdet hørselvern, hodebeskyttelse, øye- og ansiktsbeskyttelse og kommunikasjonsløsninger for personlig sikkerhet i støyende omgivelser, primært innen arbeidsmiljø.

Vi streber etter å ha en arbeidsplass der risikoen for skade og dårlig helse er minimal og hvor ansatte trives og er engasjerte. Regelmessig sikkerhetskontroller, opplæring og åpen dialog bidrar til at dette oppnås.

Vi jobber for gradvis å redusere den negative miljøpåvirkningen fra vår produksjon, våre produkter og tilhørende transporter, samt å ta forebyggende tiltak for å forhindre miljøskader. Vi skal overholde gjeldende lover, forordninger, forskrifter og relevante bransjestandarder.