Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss. Informasjon du deler med Hultafors Group, lagres trygt i systemene våre. Vi er en partner du kan stole på – på alle måter. Vi selger ikke innsamlede opplysninger til tredjepart, så du kan trygt utlevere personopplysninger når du kontakter oss.

For å overholde EUs personvernforordning (GDPR), og for å ivareta lojaliteten til de som utleverer personopplysninger til oss, for eksempel kunder, leverandører og ansatte, skal vi alltid respektere de registrertes integritet i samsvar med Latours personvernerklæring og våre egne retningslinjer for informasjonssikkerhet.

Du kan kontakte oss i forbindelse med personvern ved å sende en e-post til gdpr@hultaforsgroup.com.

Unleash the full power

Med Hellberg SafetyHub-appen får du kontroll over dine tilkoblede Hellberg-produkter. Administrer funksjoner, tilpass innstillinger, gi hørselvernet en tydelig identitet og oppdater programvaren – direkte på mobiltelefonen.

Last ned