Vilkår for bruk

Dette nettstedet drives av Hultafors Group og tilknyttede selskaper for informasjonsformål. Alle immaterielle rettigheter til nettstedet og produktene tilhører Hultafors Group eller dets lisensgivere.

All tekst, grafikk, alle bilder, varemerker, logoer, lyder, all musikk, alle videoer, all kunst og all kode på nettstedet eies, kontrolleres eller er lisensiert av Hultafors Group og er underlagt opphavsrett, patent eller varemerker, og andre immaterielle rettigheter og konkurranselover.

Enhver kopiering, reproduksjon, opplasting, oversettelse, overføring eller annen bruk er strengt forbudt. Du kan be om tillatelse til å reprodusere informasjon på nettstedet hos Hellberg Safety på info@hellbergsafety.se.